Informator

Jagniątków Informator - ważne adresy i telefony

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

ul. Sudecka 79, Jelenia Góra
tel. 75 752 47 34 lub 985
Numer ratunkowy w górach: tel. 601 100 300

Policja

Komisariat II Policji w Jeleniej Górze
Plac Piastowski 10 (Cieplice)
tel. 75 755 23 74 lub 997

Straż Pożarna

Państwowa Straż Pożarna
tel. 75 761 14 44 lub 998

Ochotnicza Straż Pożarna w Jeleniej Górze – Jagniątkowie
ul. Saneczkowa 4

Pogotowie Ratunkowe

tel. 75 717 21 55 lub 999